Sağlık Sektörü

Belgelerinize değil hastalarınıza zaman ayırın.
Daha az iş yükü ile daha çok verim kazanın
Her uygulama için farklı ve karmaşık
şifreler üretmeksizi zorlamasın.
Sahte reçetelerin imzalanmasının
oluşturduğu risklerden kurtulun.
E-İmza ile yazılan reçeteler izinsiz veya
yanlışlıkla değiştirilemez.
Dolandırıcılar tarafından çalınan şifrelerin oluşturabileceği yüklü zarar miktarlarından etkilenmeyin.
E-İmza ile belgelerinizi saniyeler içinde
imzalayıp doğrulayın.
Uzaktan sağlık hizmetleri, hastane içi belge akışları, reçetelerin imzalanması gibi alanlarda
ArkSigner sağlık çalışanlarının yanında!
Uzaktan sağlık hizmetlerinde kimlik doğrulama ve görüntülü görüşme
Seri imzalama işlemleri
için MİS
Kurum içi yazışmalarda
KİP ve VİA