ArkLogin

Akıllı Kimlik Doğrulama

Uygulamalarınıza “Tek Bir Noktadan, Tek Seferde” Giriş Yapın

Kullanıcı Yönetimi
Web Entegrasyonu
Kimlik Doğrulama

ArkLogin - Akıllı Kimlik Doğrulama

Kurumsal uygulamanız için tek noktadan kimlik doğrulama ve yetki yönetimi

Tüm kurumsal hesaplarınızı tek bir yerde toplayın. Bir kere kimlik doğrulayın ve uygulamalarınıza giriş yapmak için her defasında kimlik doğrulamaya gerek kalmasın. Ayrıca hesaplarınızı yetkilendirebilir ve yönetebilirsiniz.

ArkLogin kimlik doğrulama özelliklerini keşfedin

Arklogin'in modern kimlik doğrulama ve güvenlik özellikleriyle kurumsal hesaplarınızı ve yetkileri tek bir ekrandan yönetebilirsiniz.

Kullanıcı adı ve Şifre

Tek Faktörlü Kimlik Doğrulama

ArkLogin kimlik doğrulama deneyiminin bir parçası olan kullanıcı adı ve parola, bir kullanıcının geçmişe ait kimlik bilgilerini sağlaması için en yaygın yoldur. Tek faktörlü kimlik doğrulama yöntemi ile hesaplarınızı tek bir yerde birleştirin.

Kullanıcı adı ve şifre ile kimlik doğrulama
Hatalı şifre girişi durumunda e-posta ve SMS ile bildirimi
Hatalı giriş durumunda Captcha ile ekstra kontrol
Aktif Dizin, LDAP ya da veritabanı üzerinden Kullanıcı adı ve şifre kontrolü
Yönetici ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifre yönetimi
Açık Anahtar Altyapısına uygun bir şekilde e-imza, m-imza, T.C. Kimlik Kartı ile entegrasyon

Siber Saldırılara Karşı Etkili Çözüm

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama

Siber saldırılara karşı alınabilecek en etkili önlemlerden birisi de parolaya ek olarak pin, tek seferlik üretilen kodlar veya biyometrik doğrulama gibi özelliklerin eklenmesidir. Siz de kurumsal hesaplarınızı siber saldırılara karşı etkin bir şekilde koruyabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifrenin çalınması riskine karşı önlem
OTP (One-Time Password) ile kimlik doğrulama
SMS OTP ile cep telefonları üzerinden kimlik doğrulama
Offline OTP ile Android ve iOS cihazlarla kimlik doğrulama
OTP Push ile Android ve iOS cihazlarla kimlik doğrulama
QR Kodla kimlik doğrulama desteği
Android ve iOS cihazlarda “parmak izi” ve “yüz tanıma” ile kimlik doğrulama
Açık Anahtar Altyapısına uygun bir şekilde e-imza, m-imza, T.C. Kimlik Kartı ile entegrasyon

Kurumsal Hesaplarınız İçin Tek ekran

Tekil Oturum Yönetimi

Farklı kurumsal hesaplarınız için ayrı ayrı kimlik doğrulama ekranları yazmanıza gerek kalmaz ve yazılım geliştirme sürenizi kısaltır. Tek bir oturum açma ekranı üzerinde kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hesaplarınızı ve kullanıcılarınızı yetkilendirebilir işlem loglarını tutabilirsiniz.

Kurumsal uygulamalarınız için tek noktadan kimlik doğrulama ve yetki kontrolü
Bir kere kimlik doğruladıktan sonra diğer uygulamalara giriş için kimlik doğrulamaya gerek kalmaz
Yazılım geliştirme süreni kısaltır. Her bir uygulamaya kimlik doğrulama ekranı yazılması ihtiyacını ortadan kaldırır
Bütün kimlik doğrulama işlemlerini merkezi olarak kayıt altında tutar, zaman damgası ile logları korur
Kurumsal kimliğinize göre özelleştirilen ekranlar

Güvenlik ve Entegrasyon

Web Uygulamaları Entegrasyonu

Uygulamalarınıza hızlı bir şekilde entegre edebilirsiniz.

SAML ve Oauth standartlarına uygun bir şekilde uygulamalar ile kullanıcı erişim bilgileri paylaşılır
URL bazından verilmiş X.509 Sertifikaları ile entegre olan uygulamaların kimliklerinin doğrulanması
SAML tabanlı oturum açma taleplerinin oluşturulması ve SAML tabanlı oturum sonuçlarının paylaşılması
Giden gelen iletişim bilgilerinin hem TLS/SSL tabanlı güvenlik altına alınması, hem de iletilen verilerin AES 256 ve RSA 2048 tabanlı şifrelenmesi
Giden gelen SAML mesajlarının yine X.509 sertifikaları ile imzalanması

Kullanıcılarınızı Yönetin

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı tanımlayarak yetkilendirebilir ve yönetebilirsiniz.

ArkLogin’i kullanabilecek kullanıcılar Aktif Dizin’de, LDAP’ta, Veritabanında tanımlanabilir
Web servis aracılığıyla kullanıcı kimlik doğrulaması
ArkLogin uygulaması üzerinden kullanıcı tanımlama
Excel ile kullanıcı listesini içeriye aktarma

Lorem Ipsum

Erişim Denetimi

Hesaplarınızı ve kullanıcılarınızı yetkilendirebilir işlem loglarını tutabilirsiniz.

Başarılı ve başarısız kimlik doğrulama işlemleri detayları ile kayıt altında tutulur.
(Zaman, kaynak IP adresi, web gezgini türü v.b.)
Seçilen bir kullanıcının gerçekleştirmiş olduğu her türlü giriş işlemleri listelenebilir, rapor olarak alınabilir
IP tabanlı erişim bloklaması. Ek olarak belirtilen IP aralığındaki giriş taleplerinin karşılanması sağlanabilir

Mevzuat Uyumu

  • Uygulamaya erişim için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, E-İmza, Aktif Dizin-Ldap gibi birden fazla yöntemi destekler
  • Sql Server, Oracle ve MySql veritabanlarını destekler
  • Single Sign On kapsamında SAML (Security Assertion Markup Language) tipinde güvenli kimlik doğrulamayı destekler
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
  • Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yapılan düzenlemelerde belirtilen standartlar
  • EKDS – Elektronik Kimlik Doğrulama Servisi Standartları