• slide
    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

CAdES Nedir ve ArkSigner’da Nasıl Gerçekleştirilir?

CAdES; Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signatures ifadesinin kısaltılmışı olup Türkçesi Kriptografik Mesaj Sözdizimi Gelişmiş Elektronik İmza olarak verilebilir. CAdES elektronik imza formatı her türlü dosya çeşidini imzalamak için kullanılabilmektedir. İmzalanacak dosya çeşidi düz bir metin olabileceği gibi bir müzik veya resim dosyası da olabilmektedir. ArkSigner, CAdES imzalama süreçlerini ETSI TS 101 733 (European Telecommunications Standard Institute (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi)) standardına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

PAdES Nedir ve ArkSigner’da Nasıl Gerçekleştirilir?

PAdES; Portable Document Format Advanced Electronic Signatures ifadesinin kısaltılmışı olup Türkçesi PDF Gelişmiş Elektronik İmza olarak verilebilir. PAdES elektronik imza formatı PDF (Portable Document Format; Taşınabilir Belge Biçimi) dosyalarını imzalamak için kullanılmaktadır. ArkSigner, PAdES imzalama süreçlerini ETSI 102 778 (European Telecommunications Standard Institute (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi)) standardına uygun olarak gerçekleştirmektedir. ArkSigner imzalanacak PDF belgesine birden çok imzacı ekleme gibi işlemleri de gerçekleştirebilmektedir.

XAdES Nedir ve ArkSigner’da Nasıl Gerçekleştirilir?

XAdES; eXtensible Markup Language Advanced Electronic Signatures ifadesinin kısaltılmışı olup Türkçesi PDF Gelişmiş Elektronik İmza olarak verilebilir. XAdES elektronik imza formatı XML (eXtensible Markup Language olan XML; Genişletilebilir İşaretleme Dili) dosyalarını imzalamak için kullanılmaktadır. ArkSigner, XAdES imzalama süreçlerini ETSI TS 101 903 (European Telecommunications Standard Institute (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi)) standardına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

BES İmza Nedir ve Nerede Kullanılır?

BES (Basic Electronic Signature; Basit Elektronik İmza) tüm imza formatlarında uygulanabilen en temel imzalama yöntemidir. İmza içerisinde sadece zorunlu olarak yer alması gereken temel bileşenleri içermektedir. Bu imzalama yönteminde atılan imzanın kime ait olduğu ve imza atıldıktan sonra imzalanan veride herhangi bir değişiklik yapılmadığı garanti edilmiş olmaktadır.

Bu imzalama yöntemiyle oluşturulan elektronik imzalar imzalamada kullanılan sertifikanın ömrü süresi içinde doğrulanabilmektedir. İmzalamada kullanılan elektronik sertifika geçersiz hale geldiğinde bu imzalama formatı ile oluşturulan imzalar doğrulanamamaktadır. Genellikle elektronik imza ile login (kimlik doğrulama) işlemlerinde kullanılmaktadır. Oluşturulan imza sadece sertifika geçerli iken doğrulanabildiğinden arşiv değeri taşıyan ve uzun dönemli doğrulama ihtiyacı olan kritik durumlarda bu imza biçimi kullanılmamalıdır.

ES-T İmza Nedir ve Nerede Kullanılır?

ES-T (Zaman Damgalı Elektronik İmza) BES imzanın üzerine zaman damgası bilgisi eklenerek oluşturulmaktadır. Bu imzalama yönteminde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından (ESHS) alınan zaman damgası kullanıldığından imzalama işlemi sırasında bir ağ bağlantısı gerektirmektedir. Kullanılan zaman damgası sayesinde kullanılan sertifikanın süresi geçse veya sertifika iptal edilmiş olsa bile imzanın doğrulaması gerçekleştirilebilmektedir. Bu imzalama yönteminde ile atılan imzanın kime ait olduğu, imza atıldıktan sonra imzalanan veride herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve imzalama zamanında imzalanan bilginin var olduğu garanti edilmiş olmaktadır. Bu imzalama yöntemi ile atılan imzalarda kullanılan sertifikanın geçerli olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığından kritik uygulamalarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

ES-XL İmza Nedir ve Nerede Kullanılır?

ES-XL (Long Term Validation; Uzun Dönem Doğrulanabilir) imza tipi zaman Damgalı (T) imza üzerine imzalayan kişinin sertifikası ve zaman damgası sertifikasına ilişkin kök sertifikalar da dahil olmak üzere tüm doğrulama verilerinin eklenmesiyle oluşturulmaktadır. Doğrulama verisini kendi içinde barındırdığından ESHS’lere ait kök sertifikaların süresi dolduğunda yada iptal edildiğinde dahi imzanın doğrulanabilir olması sağlanabilmektedir. Doğrulama için gerekli tüm bilgileri içerdiğinden doğrulama sırasında herhangi bir ağ bağlantısı gerektirmez. İmzada kullanılan algoritma ve parametreler güvensiz hale gelene kadar kullanılabilir ve doğrulanabilir olduğundan güvenilir bir imza sağlamaktadır. Kurumlar kurumsal tüm ihtiyaçları için bu imza tipini kullanabilmektedirler.

ES-A İmza Nedir ve Nerede Kullanılır?

ES-A uzun dönem doğrulanabilir (XL) türü imzaya eklemeler yapılarak oluşturulan ve arşiv amaçlı kullanılan elektronik imza biçimidir. Kriptografik metodların zaman içinde koruyucu özelliğini yitirmesine karşı periyodik olarak alınan zaman damgası ile korunan elektronik imzadır. Dolayısıyla ES-XL imza üzerine belirli aralıklarda (Her sene, 5 yılda 1 gibi) zaman damgaları eklenerek oluşturulur. Böylelikle imzalanan verinin çok uzun süreler boyunca doğrulanabilir olması sağlanmaktadır. İmzalama sırasında kullanılan algoritma ve parametrelerin ilerleyen teknoloji ile geçersiz veya güvensiz olması durumunda güvenli doğrulamayı mümkün kılmak amacıyla kullanılmaktadır. Elektronik belge yönetim sistemlerinde elektronik belgelerin arşivlenmesi önem arz ettiğinden bu imza tipini kullanmak yerinde olacaktır.

Mobil Elektronik İmzayı Nerelerde Kullanabilirim?

ArkSigner, tüm imzalama formatları (CAdES, PAdES, XAdES) için mobil elektronik imza kullanarak imzalama ve imza doğrulama işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Web ve mobil uygulamalarınızdan bilgisayar ve elektronik sertifikanızın yer aldığı akıllı kartları kullanmaksızın sadece cep telefonunuzu kullanmak suretiyle imza atabilmenize olanak sağlamaktadır. ArkSigner dosya boyutu büyüklük sınırlaması olmaksızın mobil olarak imzalamanıza olanak sağlar.

İmza Doğrulama Nedir?

Tüm imza formatları için usulüne uygun olarak atılmış elektronik imzaların doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Doğrulanacak dosyanın üzerindeki imzanın kim tarafından atıldığı, dosyanın imzalandıktan sonra değiştirilip değiştirilmediğini ve imza sertifikalarını tamamının elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının (ESHS) sunmuş oldukları OCSP (Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü-ÇİSDUP) ve/veya CRL (Sertifika İptal Listeleri-SİL) üzerinden geçerlenmesi işlemlerini içermektedir.

Akıllı Kart Entegrasyonu Nedir?

Uygulamaların; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) gibi kimlik doğrulama amacıyla kullanılan akıllı kartlar ile PIN ve sertifika tabanlı kimlik doğrulama yapabilmek üzere entegre edilmesini sağlar.

ASN.1 Nedir? XML’den farkı nedir? Hangi e-imza türlerinde kullanılır?

ASN.1 Abstract Syntax Notation One ifadesinin kısaltılmışı olup verilerin nasıl gösterildiği, kodlandığı, yollandığı, alındığı ve okunduğunu anlatmaya yarayan standart ama genişletilebilir insan gözüyle okunamayan binary protokoldür ve hızı yüksektir.
XML ise Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, kısaca XML) ifadesinin kısaltılmışı olup, hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan ve veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan nispeten hızı düşük bir işaretleme dilidir.
ASN.1 elektronik imza teknolojisinde; CAdES, PAdES imza formatlarında, X.509 sertifika yapılarında, OCSP talep ve cevaplarında, zaman damgası talep ve cevaplarında ve CRL yapısında kullanılmaktadır. XML ise özellikle XAdES imza yapısında kullanılmaktadır.
Bize Ulaşın

İletişim Bilgileri

Banka Hesap Bilgileri

ArkSigner Yazılım ve Donanım San. Tic. A.Ş.

Halk Bankası
IBAN : TR35 0001 2001 3720 0010 1003 97
Türkiye İş Bankası
IBAN : TR88 0006 4000 0014 2760 4666 67
Ziraat Bankası
IBAN : TR26 0001 0008 3175 9485 5450 03