ArkSignerWEB, web tabanlı kurumsal uygulamalarınıza elektronik imza oluşturma ve doğrulama özelliği kazandırmak üzere tasarlanmış bir çözümdür.

Tüm iletişim TLS/SSL tabanlı olduğu için hem HTTP, hem de HTTPS üzerinden hizmet veren web uygulamalarınızda rahatlıkla kullanılabilir.
ArkSignerWeb, kullanıcı bilgisayarlarında platform bağımsız çalışabilen ArkSignerClient uygulamasını kullanmaktadır. Bunun yanı sıra sunucu tarafında çalışan web tabanlı ArkSigner bileşeni de yer almaktadır. Opsiyonel olarak ESHS kaynaklı doğrulama servislerini kullanabilmek amacıyla (uygulama sunucularının internet erişimi kısıtlı olması gibi durumlarda) ArkSigner Doğrulama Servisleri de konumlandırılabilmektedir.

ArkSignerWeb uygulaması C#, Java, PHP gibi sunucu ortamlarını destekler.

İnternet gezgini ve imzalama uygulaması arasındaki iletişim güvenli bir şekilde şifreli olarak gerçekleştirilir. Böylelikle başka bir uygulama tarafından aradaki iletişim dinlense bile çözülemez.
ArkSignerWEB çözümünün web tabanlı kurumsal uygulamalarınıza elektronik imza oluşturma özelliğini nasıl eklediğine kısaca göz atarsak:

ArkSignerWeb ile İmzalama

  • Kullanıcı bilgisayarında gerçekleştirilmek istenen imzalama işlemi için kurumsal web uygulaması, elektronik imza talebini TLS/SSL ile ArkSignerWEB uygulamasına iletir.

  • ArkSignerWEB uygulaması, ArkSignerClient uygulaması vasıtasıyla PKCS#11 standardı uyumlu sürücü ile akıllı kart üzerinde imzalama işlemini gerçekleştirir ve imza sonucunu ArkSignerWeb uygulamasına döner.

  • ArkSignerWEB uygulaması imza sonucunu uygulama sunucusuna ileterek imzalama işlemini tamamlar.

İmza verinin olduğu yerde oluşturulur, akıllı kartın takılı olduğu yerde de atılır. Web uygulamalarınızda imzalanacak veri sunucular veya bilgisayarlar arası aktarılmaz. Böylelikle gereksiz ağ trafiğinin önüne geçilir.


ArkSignerWEB
Kurumsal web uygulamalarınızda internet gezgini ile imzalama uygulaması arasındaki iletişim için yedi farklı alternatif protokol kullanılır. İstemcinin internet gezgini ve network ayarlarına göre imzalama uygulaması ile en optimum iletişim modelini seçer. Böylelikle imzalama işlemleri sırasındaki problemlerin önüne geçilmiş olur ve uygulamanızın her ortamda güvenli bir şekilde çalışması sağlanmış olur.
ArkSignerWEB elektronik imza doğrulama işlemlerini de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirir.

ArkSignerWeb ile Doğrulama

  • Uygulama sunucusu, elektronik imza ve sertifika doğrulaması için ArkSignerAPI'ye elektronik imzayı iletir.

  • ArkSignerAPI imza sertifikasını ESHS’nin sunmuş olduğu OCSP ve/veya CRL servisleri üzerinden doğrular. Doğrulama sonuçlarını uygulama sunucusuna geri döner ve doğrulama işlemi tamamlanır.


ArkSignerWEB'de, kullanıcı sertifikaları sınıflandırılabilmekte ve sertifika türü bilgisi sağlanabilmektedir. Bu sayede imzalama için kullanılacak serfikanın; nitelikli (geleneksel veya mobil), mali mühür, logon veya diğer niteliksiz şeklinde sınıflandırması yapılabilmekte, uygulamalarda bu bilgi kullanılabilmektedir.