ArkSigner’da mobil imza desteği için ArkSignerMobileAPI sunulmaktadır. Mobil imzanın kullanılması için ArkSignerMobileAPI sunucu yapısının kurulması gerekmektedir. Mobil servis sağlayıcılar (operatörler), mobil imza isteklerini tanımladıkları bir sunucudan almak istemeleri nedeniyle mobil imza isteklerinin iletileceği sunucunun IP'si operatör tarafında tanımlanmakta ve istekte bulunacak sunucu için kullanıcı adı ve parola temin edilmektedir.

Turkcell, TürkTelekom ve Vodafone mobil operatörlerinin servislerini destekler.
ArkSignerMobileAPI-Sunucu

ArkSignerMobileAPI ile imza işlemine girecek veri istemci tarafında hesaplanır ve istek mobil imza sunucu API'sine gönderilir. ArkSignerMobileAPI MSSP(Mobile Signature Service Provider) sunucusundan istekte bulunur. MSSP sunucusu, isteği imza atmak isteyen kişinin cep telefonuna iletir. Cep telefonundan dönen imzalanan veri önce MSSP ArkSignerMobileAPI’ye iletilir. ArkSignerMobileAPI de sonucu mobil imza istemcisine iletir ve imza yapısı oluşturulur.
İmzalama işlemi için ek bir İmzalama Sunucusu kurulması gerekmez.
ArkSignerMobileAPI-İstemci
Tercih edilmesi halinde mobil imza altyapı kurgusu ArkSignerMobileAPI bileşeninin istemci API ve sunucu API olarak iki fazlı olacak şekilde de uygulanabilmektedir. Bu modelde ise imza işlemine girecek veri istemci tarafında hesaplanır ve istek mobil imza sunucu API'sine gönderilir. Mobil imza sunucu API'si MSSP(Mobile Signature Service Provider) sunucusundan istekte bulunur. MSSP sunucusu, isteği imza atmak isteyen kişinin cep telefonuna iletir. Cep telefonundan dönen imzalanan veri önce MSSP tarafından mobil imza sunucu API'sine iletilir. Mobil imza sunucu API'si de sonucu mobil imza istemci API'sine iletir ve imza yapısı oluşturulur.