ArkSignerAPI elektronik imza kütüphaneleri, Ark Teknoloji tarafından üretilmiş olup, güvenliği ve standartları belirlenmiş, kullanımı kolay ara yüzleriyle, imzalama ve doğrulama işlemlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına imkân verir.

İmza verinin olduğu yerde oluşturulur, akıllı kartın takılı olduğu yerde de atılır. Yani imzalanacak bilgi veya belge bir yerden başka bir yere taşınmaz.
ArkSignerAPI, istemci API ve sunucu API olmak üzere iki farklı alternatif barındırır. Böylelikle ArkSignerAPI'yi gerek masaüstü uygulamalarınız gerekse web uygulamalarınızda güvenle kullanabilirsiniz.
ArkSignerAPI
Yazılımlara kolayca elektronik imza entegrasyonu yapılabilmesi için Java, .NET ve C++ platformlarında yazılım kütüphaneleri geliştirilmiştir.

C++

Java

C#


ArkSignerAPI'nin tüm versiyonları akıllı kartlar ile mümkün olan en aracısız şekilde çalışır. Böylelikle işlemleri olabilecek en hızlı şekilde gerçekleştirir.

Belge imzalamak için ek bir imzalama sunucusu gerektirmez. Belge imzası belgenin olduğu yerde oluşturulur, sonra imzalama aracı ile atılan imza ile imzalı belge sonuçlandırılır.
Kütüphaneler Java API ve COM DLL şeklinde iki ayrı sürüm halindedir. Platform bağımsız uygulamalarda Java API, Microsoft Windows'a entegre uygulamalarda COM DLL tercih edilebilmektedir
ArkSignerAPI ile kullanıcı sertifikaları sınıflandırabilmekte ve sertifika türü bilgisi elde edebilmektedir. Bu sayede imzalama için kullanılacak serfikanın; "nitelikli (geleneksel veya mobil)", "mali mühür", "logon" veya "diğer niteliksiz" şeklinde sınıflandırması yapılabilmekte, uygulamalarda bu bilgi kullanılabilmektedir.