Günümüzde kurumların, mevcut süreçlerini elektronik ortamlara aktarması ile birlikte elektronik uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu uygulamaların en temel ihtiyacı; hizmet alan kişinin kimliğinin güvenilir bir şekilde doğrulanmasıdır.


ArkSigner Akıllı Kart ile Kimlik Doğrulama Çözümleri, kimlik doğrulamanın güvenli ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), e-imza kartları ve mobil imzalar ile gerçekleştirilen kimlik doğrulamalarının merkezi olarak gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama çözümleridir.


T.C. Kimlik Kartı projesinde Gate Elektronik’in altyüklenicisi olarak yazılım proje yönetimini gerçekleştiren firmamız, kimlik kartı sistemleri ile kimlik doğrulama işlemlerinin Java Applet vb. kullanılmadan ArkSigner üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.


Kurum Kuruluş ve İşletmelerin T.C. Kimlik Kartının elektronik uygulamalarda kullanımını sağlayamak için ihtiyaç duyduğu Elektronik Kimlik Doğrulama Servisi (EKDS) çözümü de ARK tarafından geliştirilmiştir. EKDS ile:


Kimlik kartının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından verildiğini,


Hizmet alan kişinin kimlik kartının sahibi olduğunu ve hizmet verilen yerde bulunduğu,


Kimlik doğrulama işleminin ne zaman, nerede ve niçin gerçekleştirildiğini


garanti eder.

Ark tarafından geliştirilen EKDS’nin en temel özelliği, kurumların farklı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir ve standartlara uygun esnek bir yapıya sahip olmasıdır.


ArkSigner Akıllı Kart ile Kimlik Doğrulama Çözümleri, standart kart okuyucu veya tuş takımlı standart kart okuyucu kullanarak EKDS standardına uygun olarak T.C. Kimlik Kartı ile kimlik doğrulama gerçekleştiren uygulama geliştirmek isteyen Kurum Kuruluş ve İşletmelerin kullanımına sunulmaktadır.


Detaylı bilgi edinmek veya satın almak için sales@ark-teknoloji elektronik posta adresinden veya 0 312 484 7933 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.