ArkLogin

Akıllı Kimlik Doğrulama

Uygulamalarınıza “Tek Bir Noktadan, Tek Seferde” Giriş Yapın

ArkLogin - Akıllı Kimlik Doğrulama

Geleneksel yöntemlerde kurum vekuruluşlarda kullanılan her uygulama için kullanıcıların ayrı ayrı hesaplarınınolması, bu hesaplara ayrı ayrı giriş yapması ve tüm bu uygulamalar için birdenfazla şifreyi aklında tutması gerekmektedir. Bahsedilen dezavantajların yanı sıra bu sistemde kullanıcılarınkimlikleri güçlü bir şekilde doğrulanmadığı için güvenlik açıkları ortayaçıkmaktadır. Kurum ve kuruluşlar için güvenlik ne kadar önemli ise, kurum veyakuruluşların kullandığı tüm uygulamaların güvenliği de bir o kadar önemlidir.

Gelişen teknoloji ürünü ArkLogin ileuygulamalarınızın güvenliğini mevzuata uygun ve güçlü bir şekilde sağlayabilirsiniz. Arklogin'inmodern kimlik doğrulama ve güvenlik özellikleriyle zaman kaybından, birdenfazla hesap ve şifre yönetiminden, yetkisiz kişilerce yapılan işlemlerden doğandezavantajlardan kurtulun.

ArkLogin ile kullanıcılar tarafındangerçekleştirilen başarılı ve/veya başarısız kimlik doğrulama işlemleri detaylıbir şekilde (zaman, kaynak IP adresi, web gezgini türü vb.) kayıt altındatutulur. Başka bir ifadeyle, kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm girişişlemlerini listeleyebilir ve raporlayabilirsiniz. Merkezi bir sistem olanArkLogin’de, kayıt altında tutulan kimlik doğrulama işlemleri zaman damgası ilekorunur.

Tüm uygulamalarınıza “tek bir noktadan, tek seferde” giriş yapabilir, tüm kurumsal hesaplarınıza tekbir yerden erişim sağlayabilirsiniz. Yalnızca bir kere kimlik doğrulayarak tüm uygulamalarınızaerişim için her defasında ayrı ayrı kimlik doğrulama zahmetinden kurtulun.
ArkLogin ile, tüm kullanıcı hesaplarını tekbir ekrandan yetkilendirebilir ve yönetebilirsiniz.

Örneğin, bir yönetici hesabına ilişkinkullanıcı adı ve şifre bilgilerinin başka bir kullanıcı tarafından ele geçirilmesiyleyalnızca yöneticinin yetkili olduğu uygulama ve hesaplarda güvenlik açıklarıile karşılaşılması gündeme gelecektir. ArkLogin ile giriş esnasında mevzuatauygun ve güçlü bir şekilde kimlik doğrulama gerçekleştirerek ortaya çıkabilecekgüvenlik açıklarını ve riskleri önleyebilirsiniz. Ayrıca, ArkLogin’de kimlikdoğrulama esnasında başarısız giriş denemelerinin gerçekleştiği IP adresinin vebu IP adresinden gelen tüm taleplerin engellenebilmesi de mümkündür.

ArkLogin ile, Tek Faktörlü veya ÇiftFaktörlü Kimlik Doğrulama seçenekleriyle uygulamalarınızdaki kullanıcıgirişlerinin güvenliğini dilediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. Söz konusuKimlik Doğrulama seçenekleri ile yalnızca uygulamalarınızın değil uygulamalarınızınbulunduğu sunucularınızın da güvenliğini sağlayabilirsiniz.


Mevzuat Uyumu

 • Uygulamaya erişim için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, E-İmza, Aktif Dizin-Ldap
  gibi birden fazla yöntemi destekler
 • Sql Server, Oracle ve MySql
  veritabanlarını destekler
 • Single Sign On kapsamında SAML (Security Assertion Markup Language)
  tipinde güvenli kimlik doğrulamayı destekler
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yapılandüzenlemelerde belirtilen standartlar
 • EKDS – Elektronik Kimlik DoğrulamaServisi Standartları
sso
açık anahtar altyapısı
Kullanıcılarınızı Yönetin

Kullanıcı tanımlayarak yetkilendirebilir ve yönetebilirsiniz.

 • açbakimzala
  ArkLogin’i kullanabilecek kullanıcılar Aktif Dizin’de, LDAP’ta, Veritabanında tanımlanabilir
 • açbakimzala
  Web servis aracılığıyla kullanıcı kimlik doğrulaması
 • açbakimzala
  ArkLogin uygulaması üzerinden kullanıcı tanımlama
 • açbakimzala
  Excel ile kullanıcı listesini içeriye aktarma
dmo
içişleri
saglıkbakanlıgı
tobb