ArkSigner

ArkSigner ile Java'sız E-İmza

ArkSigner; 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu uyarınca elektronik imzalı veri oluşturma ve bu veriler üzerindeki imzaların doğrulanması işlemlerinin yürütülebilmesi için geliştirilmiş, elektronik imzanın kolay ve güvenli kullanılmasını sağlamayı amaçlayan, platform bağımsız çalışan, kullanıcı bilgisayarında Java, Java Web Start, Adobe Flash, .NET veya ActiveX yüklü olmasını gerektirmeyen, tamamen yerli bir yazılımdır.

ArkSigner, bünyesinde barındırdığı ürün yelpazesi ile ticari işletmelerin ve kurumsal kuruluşların elektronik imza ihtiyaçlarını değişen web gezgini standartları ile beraber çalışır tutan çözümler sunmaktadır.
ArkSigner Nedir?
ArkSigner ile son kullanıcının imzalama işlemi için Java Applet gibi bir uygulamayı bilgisayarına indirmesi ve bunun konfigürasyonu ile uğraşması gerekmez. Tüm imzalama işlemlerini istemcide gerçekleştirir. Elektronik imza için yabancı bir kütüphane kullanmaz.

ArkSigner bilgisayarda takılı olan kartlar ve kart üzerindeki geçerli olan sertifikaları kullanıcıya listeler. ArkSigner PKCS#11 standardına uygun her türlü akıllı kartlarla, çubuklarla ve donanımsal güvenlik modülleri (HSM) ile çalışabilmektedir.

ArkSigner mobil elektronik imza desteği ile büyük boyutlu dosyalar da dâhil hızlı ve kolay bir şekilde imzalama işlemlerini gerçekleştirmeye olanak sağlar.
ArkSigner elektronik imza oluşturma ve doğrulama işlemlerini Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu (BTK) tarafından 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na ilişkin olarak yayımlanan ikincil düzenlemeler ile belirlenen CWA 14170, CWA 14171, Cryptographic Message Syntax (CMS) ve ETSI TS 101 733 standartlarına uygun olarak gerçekleştirir. Yine bahse konu mevzuat ile belirlenmiş olan RSA, DSA ve DSA Eliptik Eğri algoritmaları hazırlanmış X.509 sertifikalar ve SHA-1 ve SHA-256 ailesi mesaj özeti algoritmaları ile çalışabilmektedir.
ArkSigner Nedir?
İmza işlemini zaman damgası işlemi ile tümleşik olarak gerçekleştirebilmektedir. Bu şekilde oluşan imzalı verilerin daha sonraki tarihlerde doğrulanabilmesi için, imzalanmış veri üzerine zaman damgası aracılığıyla anlık zaman bilgisi eklenebilmektedir. Türkiye'deki tüm Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının (ESHS) sunduğu Zaman Damgası Hizmeti ile çalışabilen Zaman Damgası Fonksiyonu ile ArkSigner üzerinden dokümanlar zaman damgalanabilmektedir.
İmzalama ve imza doğrulama işlemleri sırasında, sertifika doğrulaması, sertifika iptal listesi (SİL/CRL) ve çevrim içi sertifika durum sorgusu (OCSP) kontrolleri yapılabilmesini sağlar.
ArkSigner Nedir?
ArkSigner; ofis, metin, video gibi her türlü dosya ve doküman imzalanması ve kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılan CAdES (CMS Advanced Electronic Signature), PDF dosyaların imzalanmasında kullanılan PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) ve e-Fatura, e-Reçete gibi XML formatlı doküman imzalama için kullanılan XAdES (XML Advanced Electronic Signature) imza formatlarını desteklemektedir. Bahse konu imza formatlarını mevzuatta belirtildiği şekilde ETSI TS 101 733 (CAdES), ETSI TS 101 903 (XAdES), ETSI 102 778 (PAdES) standardlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.
Yazılım bileşenlerinin tasarımı ve geliştirilmesi tamamen ARK Teknoloji tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sayede Kurumunuza özel ihtiyaçlarınıza anında karşılık verilebilmektedir.
ArkSigner, Kurumunuzda kullanılan mevcut uygulama yazılımlarına entegre edilerek, bu yazılımlara elektronik imza mevzuatına uygun elektronik imza kullanım özelliği ekler. Uygulama yazılımlarına, güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama kütüphaneleri entegre edilerek elektronik imza oluşturma ve imza doğrulama özellikleri eklenmesini sağlar.

ArkSigner, uzun dönem imza formatları için gereken tüm metodları mevzuata uygun şekilde içerir. CAdES, PAdES ve XAdES imza formatlarının her biri için aşağıdaki imza tipleri desteklenmektedir.
ArkSigner Nedir?
 • Temel imza (ES-BES)
 • Zaman damgalı imza (ES-T)
 • Referansları korumalı imza (ES-X)
 • Uzun dönemli imza (ES-XL)
 • Arşiv imzası (ES-A)
Dolayısıyla ArkSigner;
 • Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda
 • Web uygulamalarında login işlemlerinde
 • Bankacılık işlemleri ile diğer finansal uygulamalarda
 • Doküman yönetim sistemlerini kullanan IK, Finans, Satın alma ve benzeri departmanların kullandığı uygulamalarda
 • İmzalı sipariş gerektiren e- ticaret uygulamalarında
 • Elektronik Arşiv uygulamalarında
 • Kurumsal kaynak planlama uygulamalarında (ERP)
 • Sözleşme, başvuru ve form gibi belgeleri imzalı almak isteyen firmaların web uygulamalarında v.b. gibi tüm alanlarda
kullanılabilir.