ArkSigner

ArkSigner E-İmza

ArkSigner; ofis, metin, video gibi her türlü dosya ve doküman imzalanması ve kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılan CAdES (CMS Advanced Electronic Signature), PDF dosyaların imzalanmasında kullanılan PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) ve e-Fatura, e-Reçete gibi XML formatlı doküman imzalama için kullanılan XAdES (XML Advanced Electronic Signature) imza formatlarını desteklemektedir. Bahse konu imza formatlarını mevzuatta belirtildiği şekilde ETSI TS 101 733 (CAdES), ETSI TS 101 903 (XAdES), ETSI 102 778 (PAdES) standardlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

ArkSigner, uzun dönem imza formatları için gereken tüm metodları mevzuata uygun şekilde içerir. CAdES, PAdES ve XAdES imza formatlarının her biri için aşağıdaki imza tipleri desteklenmektedir.

 • Temel imza (ES-BES)
 • Zaman damgalı imza (ES-T)
 • Referansları korumalı imza (ES-X)
 • Uzun dönemli imza (ES-XL)
 • Arşiv imzası (ES-A)
ArkSigner;

 • Kurulum sırasında bilgisayar üzerindeki elektronik imza ayarlarını kendisi gerçekleştirir ve sizin için kontrol eder.
 • Java gerektirmez, kullanıcıları gereksiz yere Java ayarları ile uğraştırmaz.
 • Standart bir applet görseli yoktur, istediğiniz görseli kendiniz oluşturabilirsiniz.
 • Sadece Windows değil, Mac, Pardus ve Ubuntu işletim sistemlerini de destekler.
 • Yüklü olan akıllı kartları listeler, kullanıcıya yüklemesi gereken akıllı kart sürücüsü ile ilgili yardımcı olur.
 • Google Chrome, Firefox, iExplorer, Edge, Opera, Yandex, Safari tarayıcılarında çalışarak tarayıcı bağımlılığınızı tamamen ortadan kaldırır.
 • İmzalama sırasında bilgisayar dışına herhangi bir veri aktarımı yapmaz.
ArkSigner'da uygulama geliştiriciler Javascript dilinde yazılmış ArkSignerJS'ı kolayca kullanarak tüm imzalama ve doğrulama işlemlerini gerçekleştirebilir.